Uddan dig til videnskabsmand

Drømmer du om at blive videnskabsmand, så kan du tage en videnskabelig uddannelse på universitetet. Der er mange forskellige områder, du kan uddanne dig indenfor. Det kan fx være inden for medicin, biologi, geologi, astronomi, kemi eller fysik, og det er vigtigt, at du er fagligt ambitiøs, for der skal knokles igennem, hvis du vil have en forskerkarriere og være iblandt de dygtigste. Når du har gennemført din kandidatgrad på universitetet, skal du tage en Ph.d., hvorefter du kan vælge at gå forskervejen.

Hvis du endnu ikke har besluttet dig for, hvilket område du gerne vil forske indenfor, så kan du lade dig inspirere af mange andre danske og udenlandske videnskabsmænd gennem tiderne. Det kan være H.C. Ørsted, som for 200 år siden opdagede elektromagnetismen. Blandt fremtrædende kvindelige videnskabsmænd finder man den danske virolog Ebba Lund og Inge Lehmann, som opdagede, at jordens kerne er fast. Forskerne arbejder ud fra forskellige hypoteser, men det er ikke altid, at der kommer de resultater ud af det, som de tror. En del store videnskabelige opdagelser er blevet til ved et tilfælde. Derfor skal man som forsker også være forberedt på lidt af hvert.

Metodisk og tålmodig

Som forsker er det vigtigt at gå metodisk til værks, og man skal også være den tålmodige type. Der skal ofte mange undersøgelser, forsøg og eksperimenter til i laboratoriet. Så man skal kunne lide at dykke ned i sit fag og være indstillet på at arbejde længe for at opnå resultater – eller måske kun delresultater. Har du allerede været på banen i mange år som forsker, så er du måske ved at nå en alder, hvor du begynder at blive tyndhåret. Det kan der heldigvis gøres noget ved, og hos Nordichair.com er de specialister i hårtransplantation, så du kan få din hårpragt tilbage.

Publicering af resultater

Når du opnår resultater inden for dit forskningsområde kan det blive publiceret i forskellige anerkendte tidsskrifter, så andre forskere og øvrige interesserede kan følge med. Som forsker er man ikke bare en en-mands-hær. Man står på skuldrene af andre videnskabsmænd, som gennem tiderne har forsket inden for samme område, og ofte bygger man videre på deres resultater, eller der kommer et videnskabeligt gennembrud på baggrund af flere forskeres arbejde igennem mange år.

Forskning i privat eller offentligt regi

Som forsker kan du fx være ansat på et universitet, hvor du både forsker og underviser de studerende. Men du kan også være ansat i en privat virksomhed. Det kan fx være en medicinalvirksomhed, der gerne vil udvikle bestemte typer af medicin. Der er spændende karrieremuligheder mange steder, så det er bare om at være åben, og du kan måske også overveje en international forskerkarriere, hvis du har mod på et længerevarende ophold i udlandet. Det kræver ofte mange penge at forske, og derfor skal der søge bevillinger, hvilket kan tage tid. Så forskning er en lang proces, som strækker sig over mange år, men hvis man ellers er passioneret omkring sin forskning, så er det jo også en fornøjelse at kunne bruge sit arbejdsliv på det.