Videnskabsteori og videnskabelige metoder

Videnskab er mange ting, men overordnet set kan man sige, at det er forskning og viden inden for en bestemt disciplin. Der er mange videnskaber, som for eksempel kan opdeles i real- og formalvidenskaber, historiske og ikke-historiske videnskaber eller grundvidenskab, anvendt videnskab og udviklingsforskning. De genstandsområder, der bliver undersøgt, opdeles typisk i naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora (humanvidenskab).

Videnskaberne søger at forklare og ikke blot beskrive fænomener. Da genstandsområderne er forskellige, er metoderne og modellerne til at undersøge og opnå viden det også. Videnskabsteori går ud på at undersøge de forskellige videnskabers baggrund og deres metoder til indsamling og bearbejdning af viden. Man kan derfor sige, at videnskabsteori er forskning i forskning.

Videnskabelige metoder og forskning

Overordnet set stræber videnskaberne efter at opnå objektiv viden, da der kun skabes konsensus om videnskabelige påstande på denne måde.

Naturvidenskaben gør for eksempel brug af empiriske, eksperimentelle metoder til at forklare årsagssammenhænge mellem observerbare fænomener. Undersøgelserne er præget af kvalitative metoder med tal og mængder med formål om at finde en årsagsforklaring og lave en neutral og objektiv beskrivelse. Humanvidenskaben gør derimod brug af hermeneutik og kvalitative metoder til at forstå og fortolke helhedssammenhænge indeholdende mening, og samfundsvidenskaben gør brug af metoder fra begge af disse sider.

Evidens og evidenshierarki

Selvom disciplinerne er forskellige, har man forsøgt at lave et fælles evidenshierarki, hvor undersøgelserne fra de forskellige videnskaber bliver vurderet ud fra.

Evidens er en betegnelse for at vide noget om, hvad der virker under bestemte omstændigheder. Det fungerer som et slags belæg eller grundlag for det, man antager. Når man siger, der er evidens for noget, er det et udtryk for, at flere solide forskningsresultater peger i samme retning. Når forskningsresultater peger i forskellige retninger, eller der ikke er andre studier på området, så mangler der eller er utilstrækkelig evidens.