Gennem tiden har synet på videnskab udviklet sig meget. Mange kender nok historien om Galilei, der i renæssancens Italien måtte afsvor sin erkendelse