Opfattelser af videnskab

Gennem tiden har synet på videnskab udviklet sig meget. Mange kender nok historien om Galilei, der i renæssancens Italien måtte afsvor sin erkendelse af, af planeterne kredsede om solen og ikke omvendt, fordi den korrekte, officielle opfattelse af tingene var, at det var solen, der kredsede om jorden. Den opfattelse havde sit grundlag i Biblen, og da religionen på den tid styrede verden, var det sådan det var.

Opfattelsen videnskab gennem tiden har altid været præget af, hvordan vi i øvrigt så på tilværelsen, og det, vi i dag opfatter som endelige videnskabelige sandheder, vil måske om 100 år blive opfattet helt anderledes. Eksempelvis er opfattelsen af tid ændret gennem tiden, så vi i dag ved, at tiden ikke en en entydig størrelse, men vil være forskellig alt afhængigt af, hvor i universet vi befinder os. Og om føje år, når mennesket har udviklet sin viden endnu mere, er der måske helt nye sandheder på banen.

Når vi i dag vurderer fortidens hændelser og folks fortidige handlinger ud fra vores nutidige moral og viden, begår vi den fejl, at vi tror, vi er på et optimalt udviklingstrin, så vi kan dømme andres handlinger ud fra vores nutidige standarder. Den opfattelse af videnskab og sandhed vil givetvis også blive udfordret i fremtiden.