Videnskab er et emne, der til stadighed fanger den almene borgers interesse, og som sådan