Vi mennesker vil gerne opfatte os selv som saglige, rationelle individer, der handler efter fornuften.