Da vi pludselig kunne helbrede betændelse

En af de største naturvidenskabelige opdagelser i verden er nok opdagelsen af penicillin. Før penicillinens tid var det ofte lig med en dødsdom, hvis man fik lungebetændelse, betændelse i et sår eller for kvindernes vedkommende barselsfeber i forbindelse med en fødsel.

Da penicillin kom på banen, kunne det, vi dag opfatter som simple sygdomme, helbredes, og overlevelsesprocenten steg markant blandt syge mennesker. Man siger ofte, at penicillin er det lægemiddel, som har medført den største forandring i behandlingen af sygdomme overhovedet, og det er jo lidt af en påstand.

Bakterierne gjorde udslaget

Det var, da bakterierne blev opdageti slutningen af 1800-tallet, og man begyndte at få en forståelse af hygiejnens betydning for blandt andet overlevelsen ved fødsler, at man kastede sig ind i kampen for at finde en måde at bekæmpe bakterier på. Da man ikke kunne drikke de midler, man brugte til udvendig hygiejne, for eksempel karbolsyre, måtte der andet til.

Der kom forskellige midler på banen, for eksempel salve med arsenik, som dog alle havde kraftige bivirkninger, men i 1928 fandt Alexander Fleming frem til penicillin, som fra 1944 kunne fremstilles industrielt. Herefter er alt historie, som man siger.