Darwin ændrede vor opfattelse af os selv

Når vi skal pege på, hvilke videnskabelige opdagelser der er de største – ja, så kommer vi til kort. Er det hjulet, der gav os mulighed for at transportere os selv og ting på en langt mere effektiv måde end gåben? Er det lægemidler og vacciner? Der er et uendeligt hav af store videnskabelige opdagelser at dykke ned i.

En af de største videnskabelige landvindinger er måske Darwins evolutionsteori, som han første gang redegjorde for i den videnskabelige bog ‘Om arternes oprindelse’ fra 1859. Den fulgte efter en jordomrejse, der blandt bragte ham til Galapagosøerne i Atlanterhavet, hvor han kunne iagttage dyrene og planterne i den isolerede øgruppe og kunne slutte sig til, hvordan arterne havde udviklet sig og var blevet selekteret over tid.

Nogle udviklede evolutionsteorier før Darwin

Darwin var ikke den første, der havde arbejdet med tankerne om evolution og naturlig udvikling blandt individernes og arterne. Den franske videnskabsmand Georges-Louis Leclerc de Buffon, som levede fra 1707 til 1788, havde oprettet et forskningsinstitut i Paris, hvor man også arbejdede med tankerne om evolution, og hans landsmand Jean-Baptiste Lamarck med årstallene 1744 til 1829 havde også en teori om, at alt liv var opstået ud fra én primitiv art. Men Charles Darwin var den, der først fik samlet teorierne til et hele og overbevisende kunne redegøre for evolutionens sandsynlighed.

Darwin havde gode forudsætninger og gode vilkår for at arbejde med sin videnskab. Han var født ind i et akademisk miljø og var allerede tidligt meget interesseret i naturvidenskab.