Det digitale miljø er afgørende for forskningens kvalitet

Forskning er i dag i høj grad et spørgsmål om teamwork. Hvor vi før i tiden havde en forestilling om, at forskningens resultater blev båret frem af en stribe enere, genier, som med deres særlige evne kunne gennemskue problemstillinger og finde løsninger, så er det hele i dag i langt højere grad baseret på, at forskere arbejder sammen og skaber resultater som en gruppe.

Et vigtigt element i at sikre den moderne forskningskvalitet er et godt intranet, som man eksempelvis kan få hos https://www.preciofishbone.dk/, der har specialiseret sig i intranet og Office 365-løsninger. For https://www.preciofishbone.dk/ handler det dermed i høj grad om at skabe en platform for at dele viden, noget som er afgørende for forskningens kvalitet.

Fra ener til fællesskab

Selv om dagens universiteter byder på mange fremragende forskere, så er det nok de færreste, der uden videre kan nævne nogle særligt fremgangsrige forskere af i dag. Hvor vi tidligere alle kendte til forskere som Niels Bohr og Albert Einstein, er der i dag ikke så mange navne, der stikker frem. I stedet arbejder forskerne i teams, og forskningsarbejdet er i høj grad gået fra at være et projekt for enere til at være fælles projekter. Her kommer et omfattende og moderne intranet fra https://www.preciofishbone.dk/ ind i billedet som en platform, der er særdeles velegnet til at dele viden på.

Evnen til at dele viden er ikke kun et spørgsmål om at dele filer og indsigt. Det er i høj grad også et spørgsmål om vilje til at ville dele egen indsigt med andre. Som så mange miljøer er også forskningsmiljøerne stærkt prægede af konkurrence – eksempelvis om de midler, som stilles til rådighed. Forskerne stilles derfor over for store krav om både at have fremdrift og vilje til at præstere og til at ville dele den indsigt, de når frem til.