Kobl videnskab og praksis sammen

Ikke mindst inden for det område, der drejer sig om grøn energi og forbedringer af miljøet forskes der i disse år i et betydeligt og voksende omfang. Mennesket og alle vores ‘kolleger’ inden for dyre- og planteriget her på jorden er truet af den adfærd, som mennesket har udøvet gennem de seneste århundreder, hvor vi har anvendt fossile brændstoffer i et enormt omfang. Og dermed bidraget til klimaforandringer og andre negative påvirkninger af miljøet.

I naturen har vi trukket så hårdt – og gør det stadig – på jordens ressourcer, at levevilkårene for alle arter rundt omkring er blevet meget forringede.

Derfor er det godt, at der nu forskes i klima og miljø i alle sektorer, så vi forhåbentlig kan nå frem til løsninger, der kan afhjælpe vores negative klima- og miljøpåvirkninger.

Start i praksis hjemme hos dig selv

Hvis du går med en drøm om at komme til at arbejde med videnskab inden for klima og miljø, kan du på en fantastisk måde kombinere det med at lave klima- og miljøløsninger hjemme hos dig selv. Du kan så at sige bruge din egen base som eksperimentarium og samtidig få skabt nye og lækre løsninger i dit badeværelse og dit køkken, som er to af de mest ressourceforbrugende rum. Her fosser varmt vand ud af hanen, luften skal ventileres og meget andet. Her bruger vi vand til tøjvask og strøm til at tørre tøjet med. Ved at arbejde med at styrke miljøprofilen i disse rum kan du få en vigtig praktisk erfaring, som du kan lade dig inspirere af i din forskning.

Hos Rörfokus, som er en stor netbutik med udstyr til bad og køkken, kan du få de ting, du skal bruge. Fra enkeltkomponenter til hele miljøer, hvor du kan indtænke miljø og energi på en god måde fra starten. Hvis du for eksempel i første omgang vil gå efter at udskifte toiletterne til nogle nye, der bruger mindre vand, kan du finde dem her, og det samme gælder andre vandbesparende komponenter fra en simpel vandsparer til bruseren og til mere komplicerede systemer. Samtidig kan du finde de møbler og andet, hvor det hele skal monteres. Tag dig tid til at tjekke webshoppen ud – du vil blive inspireret!

Forskning og andre videnskabelige aktiviteter inden for miljø- og energiområdet har stor betydning for vores fremtidige liv her på jorden. Derfor har området også stor bevågenhed fra politikernes side, og der tildeles årligt store forskningsmidler til området. Så også ud fra et karrieresynspunkt vil det være et interessant område at kaste sig over.

Danmark er i front på en række områder inden for det grønne område, og det vil være interessant for dig, hvis du kan komme med på den vogn og være med til at udvikle det yderligere.