Praktisk formål eller grundforskning?

Hvordan har videnskab gennem tiden udviklet sig? Ja, man kan sige, at hvor videnskabsfolk tidligere måske mest søgte at løse en konkret problemstilling, så opstod der gennem tiden en anderledes måde at se på videnskab på, nemlig som en objektiv disciplin. Her bedrev man ikke videnskab for eksempelvis at udvikle en måde at konstruere en vindmølle på, men forskede i vinden og vindens natur for på den måde at opdage, hvad man kan få af indsigt – som så måske kan blive til praktiske ting på et tidspunkt.

I dag bruger vi ordet ‘grundforskning’ om den forskning, der sker for at opnå indsigt alene, uden at der er et praktisk formål eller en konkret hensigt med forskningen. Den måde at forske på opstod i oldtidens Grækenland, hvor filosoffer og videnskabsmænd beskæftigede sig med forskellige teoretiske problemstillinger, og også romerne dyrkede denne form for grundforskning.

I dag anser vi grundforskning for at være det ypperste blandt forskning, hvor man beskæftiger sig med videnskab på videnskabens egen arena uden at tænke så meget på den praktiske anvendelse. I den anden ende har vi begrebet ‘fra forskning til faktura’, som af mange forskere bliver beskyldt for at give forskningen et lidt for kommercielt skær.